Thứ Hai , 26/02/2024 | 1:49 Sáng
ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN GỌI

1900 6432 - (024/028) 7300 1133

những vật không được mang lên máy

Note liền tay những vật không được mang lên máy bay

Mặc dù mỗi hàng máy bay sẽ có những quy định riêng về những vật không được mang lên máy bay, tuy nhiên sẽ có quy định chung về những vật không được mang lên máy bay. VÌ vậy để tránh trường hợp phải bỏ lại những đồ vật yêu dấu (như trai nước hoa …

Xem chi tiết »